nedelja, 30. januar 2011

Kako izbrati računovodski servis?

Podjetja in s.p.-ji morajo knjigovodsko voditi poslovne knjige. Poslovne knjige morajo biti zaključene v skladu z računovodskimi standardi. Letno poročilo, ki mora biti pripravljeno na podlagi knjigovodskih listin, je treba poslati na AJPES.


Podjetniki v večini primerov nimajo dovolj računovodskega znanja, da bi sami suvereno opravljali računovodske posle, zato poiščejo računovodski servis. To je povsem logično saj je vsak specializiran za svoj posel.

Računovodskih servisov oz. ponudnikov računovodskih storitev je veliko. Na trgu je veliko dobrih in veliko amaterskih ponudnikov računovodskih storitev.

Na kaj biti pozoren pri ko izbiramo računovodski servis?

Zagotovo je pomembna cena računovodskih storitev. Internet nam omogoča enostavno in hitro primerjavo računovodskih ponudb. Pozorni moramo biti na skrite stroške. Nekateri računovodski servisi vas bodo premamili s privlačno ceno paketa, kasneje pa vam bodo zaračunavali vsako banalno malenkost kot je npr. arhiviranje, faksiranje itd. Oglejte si nasvete na kaj biti pozorni pri posebnih ponudbah računovodskih servisov.

Še bolj kot cena računovodskih storitev je pomembna kakovost opravljanja računovodskih storitev. Dober računovodski servis proaktivno svetuje svojemu naročniku in mu tako lahko prihrani veliko denarja. Prihranek je ponavadi precej večji, kot znaša razlika paketov računovodskih storitev. Računovodja mora nuditi naročniku celovit support in obravnavati vsako stranko kot najboljšo stranko.

Dober računovodski servis vam poleg osnovnih storitev nudi tudi podrobnejša poročila, finančne analize in kazalnike ter računovodsko načrtovanje, ki vam pomagajo pri poslovanju, svetujejo na področju računovodstva in davkov. Zelo pomemben dejavnik je tudi cena in kakovost izvedbe bilance - izdelavo računovodskih izkazov in napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti, ki vsebuje izdelavo letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida, napoved davka od dohodka iz dejavnosti in v uvodu omenjeno letno poročilo za Ajpes

Pomemben je odnos vašega računovodje, njegove reference, zanesljivost in diskretnost računovodje, njegova proaktivnost in seveda dosegljivost računovodskega servisa.

Nič vam ne pomaga dober računovodja, če ga nikakor ni mogoče priklicati ko ga potrebujete. Tovrstne mehke informacije lahko deloma dobite v fazi dogovarjanja za sodelovanje. Računovodstvo je pomemben in nujen del našega poslovanja, zato je pomembno da upoštevamo zgornje nasvete pri izbiri računovodskega servisa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar